Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОО/Д/1

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9060434
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание „Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““
Дата на публикуване в профила на купувача 04.01.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОО/Д/1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.01.2017, 17:00
Публично отваряне на офертите 13.01.2017, 10:30
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор по ОП1  14.06.2017 
2. Договор по ОП2  14.06.2017 
3. Документи към процедура  04.01.2017 
4. Документи към процедура  04.01.2017 
5. Обява  04.01.2017 
6. Обява  04.01.2017 
7. Приложение 1 към Протокол № 2  07.02.2017 
8. Приложение № 1 към Протокол № 2  07.02.2017 
9. Протокол № 1  07.02.2017 
10. Протокол № 1  07.02.2017 
11. Протокол № 2  07.02.2017 
12. Протокол № 2  07.02.2017 
13. Протокол № 3  25.05.2017 
14. Протокол № 4 - класиране  25.05.2015