Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/У/3

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0004
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“. Предвидените СМР ще се извършват съобразно одобрен инвестиционнен проект. За обекта има издадено разрешение за строеж №1 от 06.01.2015 г.
Дата на публикуване в профила на купувача 15.04.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/У/3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 14.05.2015
Публично отваряне на офертите 15.05.2015, 11:30 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документация  15.04.2015 
2. Заповед избран изпълнител  16.06.2015 
3. Образци  15.04.2015 
4. Обявление  15.04.2015 
5. Приложение № 1  22.05.2015 
6. Протокол №1  22.05.2015 
7. Протокол №2  22.05.2015 
8. Протокол №3  16.06.2015 
9. Протокол №4  16.06.2015 
10. Решение  15.04.2015 
11. Съобщение  22.05.2015 
12. Техническа спецификация  15.04.2015