Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Обща информация

 

Възложител Община Гоце Делчев
ЕИК 000024745
Адрес Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2
Телефон централа 088/800 60 80, факс 088/984 86 85
Email oba@gocenet.net
Банкова сметка BG63FINV91503316629685
БИК  FINVBGSF