Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/С/5

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0005
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни, монтажни и ремонтни работи за «Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев. Предвидените СМР ще се извършват съобразно одобреният инвестиционнен проект. За обекта има издадено разрешение за строеж №1 от 06.01.2015 г.
Предвиждания на одобрения технически проект
Чрез реализирането на проекта ще се обособят всички необходими помещения за функциониране на социалната услуга, съгласно изисквания посочени т.18.3, Глава ІІІ „Местоположение и материална база” на „Методиката за ”Кризисен център”, а именно - приемна, спални помещения, санитарни помещения с баня, кухня и кът за хранене, дневна стая и мокро помещение. Допълнително се предвиждат мерки за благоустрояване на прилежащото дворно пространство чрез обособяване на кът за отдих, детска площадка, ограничаване на достъпа на външни лица, чрез ремонт на оградата. Изготвените инвестиционни проекти предвиждат цялостно вътрешно преустройство на помещението с цел ново функционално разпределение, съгласно изискванията за предоставяне на услугата, като сред основните видове СМР са: обособяване на необходимите помещения за функциониране на услугата, изграждане на нови отоплителна, ВиК, електро и слаботокови инсталации, подмяна на дограма, настилки и облицовки, нови санитарни възли, мерки за осигуряване на енергийна ефективност (топлоизолации, нова климатична инсталация с високоефективна термопомпена система с инвенторно управление и конвекторни радиатори, подмяна на дограма), благоустрояване на прилежащото дворно пространство, чрез обособяване на кътове за отдих, изграждане на детска площадка и ремонт на ограда и входове, осигуряване на достъпна архитектурна среда.
Дата на публикуване в профила на купувача 17.04.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/С/5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 18.05.2015, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 19.05.2015, 11:00
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Invest.proekti-arhitektura  17.04.2015 
2. Invest.proekti-EE  17.04.2015 
3. Invest.proekti-electro  17.04.2015 
4. Invest.proekti-elektro_ploshtatkovo_raionno_osvetlenie  17.04.2015 
5. Invest.proekti-Konstr.stanovishte  17.04.2015 
6. Invest.proekti-OViK  17.04.2015 
7. Invest.proekti-PB  17.04.2015 
8. Invest.proekti-PBZ  17.04.2015 
9. Invest.proekti-pojaroizvestqvane_i_avtomatika  17.04.2015 
10. Invest.proekti-vertikalno_planirane  17.04.2015 
11. Invest.proekti-ViK  17.04.2015 
12. Договор  17.04.2015 
13. Документация  17.04.2015 
14. Заповед избран изпълнител  17.06.2015 
15. Информация за плащане  13.08.2015 
16. КСС  17.04.2015 
17. Образци  17.04.2015 
18. Обявление  17.04.2015 
19. Отговори №1  12.05.2015 
20. Прил.2 Пр.3  17.06.2015 
21. Прил.№1 към Пр.№3  17.06.2015 
22. Приложение 1  17.06.2015 
23. Приложение № 1  25.05.2015 
24. Протокол № 2  25.05.2015 
25. Протокол №3  17.06.2015 
26. Протокол №4  17.06.2015 
27. Протокол №5  17.06.2015 
28. Решение  17.04.2015 
29. Съобщение за отваряне на ценови оферти  08.06.2015 
30. Техническа спецификация  17.04.2015