Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2014/ПДбО/36

Възложител община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2014-0012
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Периодична доставка на гориво - газьол за отопление (с акцизна ставка 50лв./1000л, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове) за нуждите на Общинска администрация и общински учебни заведения на територията на община Гоце Делчев за отоплителен сезон 2014/2015 година.
Дата на публикуване в профила на купувача 23.10.2014
Идентификационен номер на възложителя ГД/2014/ПДбО/36

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor-727  28.11.2014 
2. Решение № 920  23.10.2014