Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура BG161PO001/5-02/2012/035-U-5

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2014-0018
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев”
Дата на публикуване в профила на купувача 28.11.2014
Идентификационен номер на възложителя BG161PO001/5-02/2012/035-U-5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 19.01.2015, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 20.01.2015, 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Prilojenie N1  04.02.2015 
2. Protokol N2  04.02.2015 
3. Документация  28.11.2014 
4. Образци  28.11.2014 
5. Обявление  28.11.2014 
6. Разяснение към участници №1  09.12.2014 
7. Разяснение към участници №2  16.12.2014 
8. Решение  28.11.2014 
9. Решение за промяна  10.12.2014 
10. Съобщение за отваряне на ценови оферти по поръчка № 00098-2014-0018  23.02.2015 
11. Техническа спецификация  28.11.2014