Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОП/С/12

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0011
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата ще се прилага на територията на гр.Гоце Делчев. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-висококачество на жизнената среда.
Дата на публикуване в профила на купувача 08.07.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОП/С/12
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 18.08.2015
Публично отваряне на офертите 19.08.2015
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Образци  08.07.2015 
2. Обявление  08.07.2015 
3. Отговори 3  11.08.2015 
4. Отговори №1  27.07.2015 
5. Отговори №2  03.08.2015 
6. Проект на рамково споразумение  08.07.2015 
7. Решение  08.07.2015 
8. Решение  08.07.2015 
9. Решение за прекратяване  14.08.2015 
10. Техническа спецификация  08.07.2015 
11. Указания  08.07.2015