Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0012
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Периодична доставка на гориво – газьол за отопление (с акцизна ставка 50 лв./1000 л, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове) за отопление за нуждите на общинска администрация и общински учебни заведения на територията на община Гоце Делчев за отоплителен сезон 2015/2016 година.
Дата на публикуване в профила на купувача 06.10.2015

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение за откриване  06.10.2015 г. 
2. Решение за прекратяване  29.10.2015 г.