Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ПДбО/Д/14

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0013
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Периодична доставка на гориво – газьол за отопление (с акцизна ставка 50 лв./1000 л, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове) за отопление за нуждите на общински учебни заведения на територията на община Гоце Делчев за отоплителен сезон 2015/2016 година по десет обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: ОДЗ №1 “Калинка” – гр.Гоце Делчев, ул. “Драгоман” № 15; Обособена позиция 2: ЦДГ №4 “Радост” – гр.Гоце Делчев, ул. “Завоя на Черна” №13; Обособена позиция 3: ЦДГ №6 “Слънце” – гр.Гоце Делчев, ул. “Димо Хаджидимов” №24; Обособена позиция 4 : ОДЗ „Пролет” – с. Мусомища; Обособена позиция 5: ОДЗ “Еделвайс” – с.Брезница; Обособена позиция 6: ЦДГ “Щастливо детство” – с. Корница; Обособена позиция 7: Детска ясла “Пролет” – гр.Гоце Делчев, ул. “Ал.Стамболийски” №13; Обособена позиция 8: ОДЗ №2 „Джани Родари”- гр.Гоце Делчев, ул."Михаил Даев"№2; Обособена позиция 9: ДДЛРГ “Иван Кюлев” - гр. Гоце Делчев, ул. “Иларион Макариополски” №12 и Обособена позиция 10: Дом на културата – гр.Гоце Делчев, площад “Македония”. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва по всяка една обособена позиция.
Дата на публикуване в профила на купувача 10.11.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ПДбО/Д/14

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Борсов договор № 593  28.12.2015 
2. Борсов договор № 594  28.12.2015 
3. Решение за откриване  10.11.2015