Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 95-00-004

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Пристройка на СОУ „Свети, Свети Кирил и Методий““ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за топла връзка между съществуващото СОУ и Физкултурния салон, представляваща втори етап от целия проект.
Линк към инвестиционните проекти: http://dox.bg/files/dw?a=f5005bd5db
Дата на публикуване в профила на купувача 26.04.2018
Идентификационен номер на възложителя 95-00-004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 18.05.2018; 17:00
Публично отваряне на офертите 21.05.2018; 14:00 часа
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 0.Обява  26.04.2018 
2. 1.Документи към обява  26.04.2018 
3. Протокол 1 от 21.05.2018  21.05.2018