Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОП/С/7

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост.
Дата на публикуване в профила на купувача 11.05.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОП/С/7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 02.06.2017; 17:00
Публично отваряне на офертите 05.06.2017; 11:00
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документи  11.05.2017 
2. Обява  11.05.2017