Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ПДбО/11

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0006
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Доставка на газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г.
Дата на публикуване в профила на купувача 06.11.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ПДбО/11

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Reshenie  06.11.2017 
2. Борсов договор №314  14.12.2017 
3. Борсов договор № 328  14.12.2017