Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана

Възложител Дом за стари хора - гр.Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9043608
  Адрес в АОП »
Описание “Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хора в гр.Гоце Делчев ”
Дата на публикуване в профила на купувача 08.07.2015
Краен срок за получаване на оферти 24.07.2015, 16:00 ч.
Публично отваряне на офертите 27.07.2015г.от 10.00 часа
Мястото на отваряне на офертите Сградата на Дом за стари хора град Гоце Делчев, ул. „Стара планина” №1, вх.Б, кабинета на управителя.

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Публична покана  08.07.2015 
2. Проекто договор  08.07.2015 
3. Образци на декларации  08.07.2015 
4. Условия  08.07.2015 
5. Техническа спесификация  08.07.2015 
6. Заповед  08.07.2015 
7. Решение  29.07.2015 
8. Протокол  29.07.2015 
9. Договор  20.08.2015