Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана ГД/2015/ПП/Д/13

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9044671
  Адрес в АОП »
Описание „Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал с двойна кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“.
Дата на публикуване в профила на купувача 10.08.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ПП/Д/13
Краен срок за получаване на оферти 20.08.2015 г.
Публично отваряне на офертите 21.08.2015 г., 11.00 ч.
Мястото на отваряне на офертите Залата на партерен етаж, сградата на Община Гоце Делчев, ул.Царица Йонна №2

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Данни за участника  10.08.2015 г. 
2. Техническо предложение  10.08.2015 г. 
3. Проект на договор  10.08.2015 г. 
4. Указания към участниците  10.08.2015 г. 
5. Ценово предложение  10.08.2015 г. 
6. Декларации - образци  10.08.2015 г. 
7. Покана  10.08.2015 г. 
8. Заповед  10.08.2015 г. 
9. Протокол № 1  31.08.2015 г. 
10. Протокол № 2  31.08.2015 г. 
11. Техническа спесификация  10.08.2015 г. 
12. Приложение № 1 към Протокол № 2  31.08.2015 г. 
13. Договор  01.10.2015