Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана 2481

Възложител Обединено детско заведение № 3 "ДЕТЕЛИНА"
  Адрес в АОП »
Описание Доставка
Дата на публикуване в профила на купувача 25.11.2015
Идентификационен номер на възложителя 2481
Краен срок за получаване на оферти 08.12.2015
Няма резултати