Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана 2481

Възложител Обединено детско заведение № 3 "Детелина"
Уникален номер в АОП 9049537
  Адрес в АОП »
Описание Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка” град Гоце Делчев. Обособени са 6 самостоятелни позиции: 1-ва обособена позиция –„Доставка на хляб и хлебни изделия, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”; 2-ра обособена позиция –„Доставка на месо и месни продукти, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”; 3-та обособена позиция - „Доставка на пилешко месо, риба и рибни продукти, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”; 4-та обособена позиция - „Доставка мляко и млечни продукти, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”; 5-та обособена позиция - „Доставка на плодове, зеленчуци, картофи и кореноплодни, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”; 6-та обособена позиция- „Доставка на други храни, чрез покупка за нуждите на Целодневна детска градина № 5 „Брезичка”, град Гоце Делчев”.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.01.2016
Идентификационен номер на възложителя 2481
Краен срок за получаване на оферти 25.01.2016 г., 16.00 ч.
Публично отваряне на офертите 26.01.2016 г.: 14.00 ч.
Мястото на отваряне на офертите Обединено детско заведение № 3 "Детелина" гр.Гоце Делчев, ул. "Драма" № 50

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Ценово предложение  12.01.2016 
2. Декларации - образци  12.01.2016 
3. Договор  12.01.2016 
4. Техническо предложение  12.01.2016 
5. Техническа спесификация  12.01.2016 
6. Заповед  12.01.2016 
7. Публична покана  12.01.2016 
8. Протокол  11.02.2016 
9. Заповед  11.02.2016