Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана ГД/2016/ПП/У/6

Възложител Община Гоце Делчев
Описание „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев“
Дата на публикуване в профила на купувача 14.04.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ПП/У/6
Краен срок за получаване на оферти 26.04.2016, 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 27.04.2016
Мястото на отваряне на офертите гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Техническо предложение  14.04.2016 
2. Проект на договор  14.04.2016 
3. Ценово предложение  14.04.2016 
4. Декларации - образци  14.04.2016 
5. Оферта  14.04.2016 
6. Техническо задание  14.04.2016 
7. Заповед  14.04.2016 
8. Покана  14.04.2016 
9. Разяснения - 21.04.2016  21.04.2016 
10. Разяснения 22.04.2016  22.04.2016 
11. Протокол 1  05.05.2016 
12. Договор  23.05.2016