Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана BG051PO001-3.1.06

Възложител ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Баничан
Уникален номер в АОП 9037608
  Адрес в АОП »
Описание Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”, с. Баничан, в две обособени позиции: По позиция 1:- Доставка на готови ястия за обяд в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за хранене - кетъринг, на ученици, включени в целодневно обучение, от ОУ "Свети Паисий Хилендарски", с. Баничан, с европейско финансиране и от собствен бюджет. По позиция 2: Ежедневна доставка на закуски (и/или плод, и/или мляко/чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в ОУ "Свети Паисий Хилендарски", с. Баничан;
Дата на публикуване в профила на купувача 22.12.2014
Идентификационен номер на възложителя BG051PO001-3.1.06
Краен срок за получаване на оферти 07.01.2014 г. - до 16.00 ч.
Публично отваряне на офертите 07.01.2014 г.- след 16.00 ч.
Мястото на отваряне на офертите ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Баничан

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документация  22.12.2014 
2. Приложение № 11  22.12.2014 
3. Приложение № 10  22.12.2014 
4. Приложение № 9  22.12.2014 
5. Заповед  22.12.2014 
6. Документи оферта  22.12.2014 
7. Техническо предложение обяд  22.12.2014 
8. Техническо предложение закуска  22.12.2014 
9. Ценово предложение обяд  22.12.2014 
10. Ценово предложение закуска  22.12.2014 
11. Договор закуска  22.12.2014 
12. Декларация изпълнени договори  22.12.2014 
13. Приложение № 6 - административни сведения  22.12.2014 
14. Декларация по чл.47  22.12.2014 
15. Приложение № 8 - Декларация по чл.47  22.12.2014 
16. Покана  22.12.2014 
17. Протокол на комисията по отваряне на офертите  09.01.2015 
18. Подписан договор закуска  06.02.2015 
19. Плащане договор закуска  06.02.2015 
20. Плащане договор обяд  06.02.2015 
21. Подписан договор обяд  06.02.2015 
22. Плащане договор обяд 11.03.  11.03.2015 
23. Плащане договор закуска 11.03  11.03.2015