Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура -

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0015
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Предоставяне на специализирани периодични юридически услуги в различни области на правото, в зависимост от конкретните нужди на община Гоце Делчев. Услугите не включват процесуално представителство пред административни и съдебни органи в страната и чужбина. Услугите ще се предоставят при поискване от страна на общината и при наличието на възможност изпълнителя да поеме изпълнението в съответните срокове и обем.
Дата на публикуване в профила на купувача 14.12.2015
Идентификационен номер на възложителя -
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 8.01.2016 г.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Reshenie  14.12.2015 
2. Договор 10  23.02.2016 
3. Договор 9  23.02.2016 
4. Доклад  15.01.2016 
5. Информация за сключен договор  19.02.2016 
6. Покана  14.12.2015 
7. Приложение към Протокол  15.01.2016 
8. Протокол  15.01.2016 
9. Решение  15.01.2016 
10. ТП и образци  14.12.2015 
11. Ценово предложение 3  23.02.2016 
12. Ценово предложение 3а  23.02.2016