Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/СОО/С12

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9056811
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание "Изпълнение на строеж – изграждане на физкултурен салон на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Брезница, община Гоце Делчев“
Дата на публикуване в профила на купувача 21.09.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/СОО/С12
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.10.2016
Публично отваряне на офертите 13.10.2016, 10.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор № 132  02.12.2016 
2. Документи към процедура  22.09.2016 
3. Инвестиционни проекти  21.09.2016 
4. Информация за удължаване на срок  10.10.2016 
5. Обява  21.09.2016 
6. Протокол от оценка и приложения  2.11.2016 
7. Техническа спесификация  21.09.2016