Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/СОО/С/14

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9059113
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание „Изпълнение на строеж – Смяна на уличната водопроводна мрежа в с. Мусомище, община Гоце Делчев“
Дата на публикуване в профила на купувача 25.11.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/СОО/С/14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.12.2016 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 13.12.2016 г., 11.00 ч.
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация, ул.Царица Йоанна № 2, зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor  05.01.2017 
2. Документи към процедура  25.11.2016 
3. Инвестиционни проекти  25.11.2016 
4. Обява  25.11.2016 
5. Приложение № 1 към протокол  15.12.2016 
6. Протокол  15.12.2016 
7. Разяснения от 01.12.2016 г.  01.12.2016