Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОПОП/Д/15

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0012
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на община Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 28.12.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОПОП/Д/15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 18.01.2017; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 19.01.2017, 11:00 час
Мястото на отваряне Сградата на община Гоце Делчев, Зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor  21.04.2017 
2. Doklad  07.03.2017 
3. Izmenenie nd dogovor  21.12.2017 
4. Protokol 1  06.02.2017 
5. Protokol N2  06.02.2017 
6. Protokol N3  07.03.2017 
7. Protokol N4  07.03.2017 
8. Reshenie_izpaln.  07.03.2017 
9. Saobshtenie_ceni  21.02.2017 
10. Документация  27.12.2016 
11. Решение и Обявление  27.12.2016