Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2014-0011
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни, монтажни и ремонтни работи за Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница, с.Буково и с.Баничан, община Гоце Делчев.
Изпълнението на поръчката ще бъде поетапно както следва:
-І етап – Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково.
-ІІ етап – Възстановяване на уличната настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково.
-ІІІ етап – Реконструкция на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в с.Баничан.
Обектите са строеж ІІІ (трета) категория.
Дата на публикуване в профила на купувача 26.06.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 06.08.2014, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 07.08.2014, 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2

Документи към процедура

1. Договор  17.12.2014