Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОП/С/14

Възложител община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Изпълнение на строеж – Възстановяване на подпорна стена за укрепване на двата бряга на р. Туфча и улица между о.т. 171 и о.т. 208 в квартал 53 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев.
Дата на публикуване в профила на купувача 19.12.2017 г.
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОП/С/14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 04.01.2018 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 05.01.2018 г., 09.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж
Няма резултати