Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/СОО/С/7

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9076628
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание „Извършване на ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения за медицински центрове в Община Гоце Делчев по обособени позиции“
Дата на публикуване в профила на купувача 30.05.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/СОО/С/7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 19.06.2018; 17:00
Публично отваряне на офертите 20.06.2018; 11:00
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dokumenti kam obiava  30.05.2018 
2. Obiava  30.05.2018 
3. Protokol ocenka  09.07.2018 
4. Techn.dokumenti  30.05.2018