Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Публични покани

No. Описание Идентификационен номер на възложителя Уникален номер в АОП Дата на публикуване в профила на купувача