Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0003
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради.
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет
Дата на публикуване в профила на купувача 25.03.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 24.04.2015
Публично отваряне на офертите 27.04.2015; 11:30 часа
Мястото на отваряне Сградата на община Гоце Делчев, Зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Documentacia  25.03.2015 
2. Obiavlenie  25.03.2015 
3. Obrazci  25.03.2015 
4. Reshenie  25.03.2015 
5. Technicheska specifikacia  25.03.2015 
6. Договор ОП-1  16.11.2015 
7. Договор ОП-10  16.11.2015 
8. Договор ОП-11  16.11.2015 
9. Договор ОП-12  16.11.2015 
10. Договор ОП-13  16.11.2015 
11. Договор ОП-14  16.11.2015 
12. Договор ОП-15  16.11.2015 
13. Договор ОП-16  16.11.2015 
14. Договор ОП-17  16.11.2015 
15. Договор ОП-18  16.11.2015 
16. Договор ОП-19  16.11.2015 
17. Договор ОП-2  16.11.2015 
18. Договор ОП-20  16.11.2015 
19. Договор ОП-21  16.11.2015 
20. Договор ОП-3  16.11.2015 
21. Договор ОП-4  16.11.2015 
22. Договор ОП-5  16.11.2015 
23. Договор ОП-6  16.11.2015 
24. Договор ОП-7  16.11.2015 
25. Договор ОП-8  16.11.2015 
26. Договор ОП-9  16.11.2015 
27. Заповед за класиране  02.10.2015 
28. Заповед избран изпълнител  03.07.2015 
29. Покана  08.09.2015 
30. Приложение № 1  25.05.2015 
31. Приложение № 2  25.05.2015 
32. Протокол № 1  02.10.2015 
33. Протокол № 1  11.03.2016 
34. Протокол № 2  25.05.2015 
35. Протокол №1  27.04.2015 
36. Протокол №3  03.07.2015 
37. Протокол №4  03.07.2015 
38. Протокол №5  03.07.2015 
39. Рамково споразумение ОП1  02.09.2015 
40. Рамково споразумение ОП2  01.09.2015 
41. Съобщение  12.06.2015 
42. Съобщение за отваряне на оферти  18.09.2015