Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/С/7

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0007
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на потенциални изпълнители за сключване на рамково споразумение за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев”.
СМР за възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев, включително: доставка и полагане на асфалтобетон 6 см в уплътнено състояние, машинно и ръчно изкърпване на съществуваща асфалтова настилка, включващо следните операции – фрезоване, натоварване и превоз на строителни отпадъци, почистване и грудниране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см/4 см/8 см в уплътнено състояние, обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум; доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри с размери 18/35/50 – включително бетонова основа; възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см., включително разкъртване на стар асфалт, бетон, оформяне на легло; направа на повдигнати пешеходни пътеки с ширина 2500 мм и височина 75 мм от асфалтобетон и полагане на хоризонтална маркировка; направа на хоризонтална маркировка; повдигане на съществуващи ревизионни шахти до нивото на пътното покритие, включващо повдигане на съществуващи ревизионни шахти до постигане на определено ниво на прилежащата повърхност на пътното покритие, включващо следните технически операции – рязане на асфалт, разбиване на бетон, смяна на конус, асфалтиране два пласта.
Дата на публикуване в профила на купувача 28.04.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/С/7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 27.05.2015, 17.00 ч., етаж ІІ, стая 203
Публично отваряне на офертите 28.05.2015, 11.00 ч.
Мястото на отваряне Зала № 1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор-покана1  14.10.2015 
2. Договор-покана2  14.10.2015 
3. Заглавна страница  28.04.2015 
4. Заповед класиране  03.07.2015 
5. Заповед-класиране-Покана1  18.09.2015 
6. Заповед-класиране-Покана2  24.09.2015 
7. Образци  28.04.2015 
8. Обявление  28.04.2015 
9. Покана №1  04.09.2015 
10. Покана №2  07.09.2015 
11. Покана №3  02.02.2017 
12. Приложение № 1  03.06.2015 
13. Проект рамково споразумение  28,04,2015 
14. Протокол № 1  02.10.2015 г. 
15. Протокол № 1  03.06.2015 
16. Протокол № 2  03.06.2015 
17. Протокол № 3  03.07.2015 
18. Протокол № 4  03.07.2015 
19. Протокол № 5  03.07.2015 
20. Протокол-Покана1  15.09.2015 
21. Протокол-Покана2  17.09.2015 
22. Разяснения  20.05.2015 
23. Решение  28.04.2015 
24. Съобщение отваряне ценови оферти  16.06.2015 
25. Техническа спесификация  28.04.2015 
26. Указание за участие  28.04.2015