Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/ПС/С/5

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2018-0002
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание ВАЖНО!!! ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА Изпълнение на строеж- Изграждане на социално предприятие „Цветен град":
Прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект "Социално предприятие "Цветен град", намиращ се в УПИII, кв.98 по плана на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/5, уникален номер от регистъра на АОП 00098-2018-0002, на основание на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата


Инвестиционни проекти:
PB.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=75b7e79b1e
PBZ.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=6233e3ea6b
PARK-BLAGOUSTROISTVO.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=383f977bdc
konstrukcii.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=f34d1353db
arhitektura.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=526a58f26b
ViK.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=35e82e6b2c
STOITELNI OTPADACI.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=872ed18cff
geodeziq.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=1a491322bb
gazosnabdqvane.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=87d3e7cd66
elektricheska.rar:
http://dox.bg/files/dw?a=c7641648b9
Дата на публикуване в профила на купувача 26.04.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/ПС/С/5

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01_Решение-  26.04.2018 
2. 02_Обявление-  26.04.2018 
3. 03_аТехн.спецификация  26.04.2018 
4. 03_Документация  26.04.2018 
5. 04_Образци.docx  26.04.2018 
6. 05_Образец ЕЕДОП.doc  26.04.2018 
7. 06_aKSS  26.04.2018 
8. 06_Образец-ценово.docx  26.04.2018 
9. 07_Образец-техническо.docx  26.04.2018 
10. 08_Проект на договор.docx  26.04.2018 
11. 09_Решение за прекратяване  15.05.2018 
12. KSI-68_Obshtina_Goce_Delchev_Stanovishte_P  26.04.2018 
13. KSI-68_Obshtina_Goce_Delchev_Stanovishte_P_Okonch  15.05.2018