Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана ГД/2015/ПП/С/2

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9039079
  Адрес в АОП »
Описание „Укрепване на улица „Христо Матов“ в гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев, включващо изкопни работи, полагане на бетонови смеси, армиране на стената, декофриране, двукратно измазване на всички части на стената с горещ битум, направа на дренажен филтър, обратен насип зад съоръжението.
Обособена позиция 2: Подпорна стена за възстановяване на улица между о.т. 752 и о.т. 754 в кв.80, гр.Гоце Делчев, включващо изкопни работи, полагане на бетонови смеси, армиране на стената, декофриране, двукратно измазване на всички части на стената с горещ битум, направа на дренажен филтър, обратен насип зад съоръжението.
Дата на публикуване в профила на купувача 20.02.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ПП/С/2
Краен срок за получаване на оферти 06.03.2015
Публично отваряне на офертите 09.03.2015 г. от 11:30 часа
Мястото на отваряне на офертите Залата на партерен етаж, сградата на Община Гоце Делчев, ул.Царица Йонанна №2

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 5_Cenovo predlojenie  20.02.2015 
2. Prilojenie 2 kam cenovo2  20.02.2015 
3. Pub.pokana  20.02.2015 
4. 1_Danni  20.02.2015 
5. 2_Dekl.CPRS  20.02.2015 
6. 3_Deklaraciia  20.02.2015 
7. 4_Techn.predlojenie  20.02.2015 
8. Указания  20.02.2015 
9. 6_Techn.specifikaciia  20.02.2015 
10. 7_Proekt na dogovor  20.02.2015 
11. Prilojenie 2 kam cenovo  20.02.2015 
12. Proekti  20.02.2015 
13. Списък на договори  20.02.2015 
14. Заповед подпорна стена  20.02.2015 
15. Разяснения  26.02.2015 
16. Протокол 7  07.05.2015 
17. zad.dok OP2_pr_2  07.05.2015 
18. Протокол 2  07.05.2015 
19. Протокол 3  07.05.2015 
20. Протокол 4  07.05.2015 
21. Протокол 5  07.05.2015 
22. Протокол 6  07.05.2015 
23. tabl_ocenka_1_pr_6  07.05.2015 
24. tabl_ocenka_2_pr_6  07.05.2015 
25. zad_dok_OP_1_pr_2  07.05.2015 
26. Протокол 1  07.05.2015 
27. Договор  19.05.2015 
28. Договор  19.05.2015