Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана ГД/2017/СОО/С/9

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9067201
  Адрес в АОП »
Описание Изграждане отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ І-176, кв. 14 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 11.08.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОО/С/9
Краен срок за получаване на оферти 04.09.2017; 17:00
Публично отваряне на офертите 05.09.2017; 11:00 часа
Мястото на отваряне на офертите Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документи  11.08.2017 
2. Обява  11.08.2017 
3. Инвестиционни проекти  11.08.2017 
4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  01.09.2017 
5. Протокол  07.09.2017 
6. Приложение 1  07.09.2017