Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 00098-2016-001

Възложител Домашен социален патронаж
Уникален номер в регистъра на АОП 713400
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Периодични доставки на хранителни продукти и суровини, осъществени чрез покупка за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.02.2016
Идентификационен номер на възложителя 00098-2016-001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 23.03.2016 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 24.03.2016 г., 14.00 ч.
Мястото на отваряне Домашен социален патронаж, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна 2

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документация за участие  12.02.2016 
2. Образци  12.02.2016 
3. Обявление  12.02.2016 
4. Проект на договор  12.02.2016 
5. Решение  12.02.2016 
6. Решение 26 от 20.04.2016  20.04.2016 
7. Техническа спесификация  12.02.2016