Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОП/С/13

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0011
Описание Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи (инженеринг) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Гоце Делчев – по обособени позиции.
ОП № 1: “Сграда на ул. “Шипка” №7, ул. “Пенчо Славейков” № 16 и ул. “Пенчо Славейков” № 18 в гр. Гоце Делчев”
ОП № 2: “Сграда в ж.к. „Дунав“, бл. 9, бл. 10, бл. 11, бл. 12 в гр. Гоце Делчев”
Дата на публикуване в профила на купувача 21.11.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОП/С/13
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 27.12.2016
Публично отваряне на офертите 28.12.2016 10.00 часа
Мястото на отваряне Сградата на община Гоце Делчев, Зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Documentaciia  23.11.2016 
2. Dogovor1  03.06.2017 
3. Dogovor2  03.06.2017 
4. Protokoli-Reshenie-Doklad  16.03.2017 
5. Protokol_2  13.01.2017 
6. Raziasnenia 1  05.12.2016 
7. Reshenie_Objavlenie  23.11.2016 
8. Saobshtenie_ceni  23.02.2017 
9. Техн.док.2  23.11.2016 
10. техн.док.3  23.11.2016 
11. техн.док.4  23.11.2016 
12. техн.док.5  23.11.2016 
13. техн.док.6  23.11.2016 
14. техн.док7  23.11.2016 
15. Техническа документация  23.11.2016