Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ОП/У/2

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0001
Процедура Открита процедура
Описание Избор на оператор за стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”
Дата на публикуване в профила на купувача 06.01.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ОП/У/2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 13.03.2017, 17:00
Публично отваряне на офертите 14.03.2017; 11:00
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Protokoli doklad zapoved  27.06.2017 
2. Документация  09.02.2017 
3. Протокол  28.03.2017 
4. Решение и Обявление  09.02.2017