Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 95-00-5

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание „Текущ ремонт на Детска градина „Пролет”, с. Мосомище“
Дата на публикуване в профила на купувача 27.04.2018
Идентификационен номер на възложителя 95-00-5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 18.05.2018; 17:00
Публично отваряне на офертите 21.05.2018; 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, 1 ет.Залата на Общински съвет

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 0.Обява  27.04.2018 
2. 1.Документи към обява  27.04.2018 
3. 2.Заснемане  27.04.2018 
4. Протокол № 1 от 21.05.2018  21.05.2018