Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана ГД/2016/ПП/Д/1

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9049338
  Адрес в АОП »
Описание Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на офис материали и консумативи за дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.
Дата на публикуване в профила на купувача 04.01.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ПП/Д/1
Краен срок за получаване на оферти 13.01.2016
Публично отваряне на офертите 14.01.2016
Мястото на отваряне на офертите Залата на партерен етаж, сградата на Община Гоце Делчев, ул.Царица Йонна №2

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Образци на декларации 9049338  04.01.2016 
2. Ценово предложение 9049338  04.01.2016 
3. Техническо предложение 9049338  04.01.2016 
4. Данни за участника 9049338  04.01.2016 
5. Проекто договор 9049338  04.01.2016 
6. Техническа спесификация 9049338  04.01.2016 
7. Публична покана 9049338  04.01.2016 
8. Указания към участниците 9049338  04.01.2016 
9. Заповед_Доставка на офис материали 9049338  04.01.2016 
10. Протокол 1  20.01.2016 
11. Протокол 2  20.01.2016 
12. Приложение 1 към Протокол 2  20.01.2016 
13. Протокол 3  27.01.2016 
14. Dogovor  15.02.2016 
15. Договор 1  14.06.2017 
16. Договор 1  14.06.2017 
17. Договор 1  14.06.2017