Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОПОП/У/5

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0005
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции“ за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Дата на публикуване в профила на купувача 13.04.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОПОП/У/5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 16.05.2016
Публично отваряне на офертите 17.05.2016 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor OP1  19.08.2016 
2. Dogovor OP2  30.08.2016 
3. Uvedomlenie-cena  22.07.2016 
4. Заповед № 662 от 03.08.2016  03.08.2016 
5. Образци  13.04.2016 
6. Обявление  13.04.2016 
7. Протокол № 1  06.06.2016 
8. Протокол № 2 и Приложение № 1  06.06.2016 
9. Протокол № 3  03.08.2016 
10. Протокол № 4  03.08.2016 
11. Решение  13.04.2016 
12. Техническа спецификация  13.04.2016 
13. Указания  13.04.2016