Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ПС/С/9

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0008
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в с. Лъжница, община Гоце Делчев“ в УПИ ХІХ квартал 9 по действащия план на с. Лъжница, община Гоце Делчев.
Дата на публикуване в профила на купувача 27.07.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ПС/С/9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 25.08.2016, 17.00 ч., стая 201, етаж ІІ
Публично отваряне на офертите 26.08.2016, 11.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор № 113 и приложения  02.12.2016 
2. Доклад комисия  20.10.2016 г. 
3. Документация за участие  27.07.2016 
4. Инвестиционни проекти  27.07.2016 
5. КСС  27.07.2016 
6. Образци  27.07.2016 
7. Обявление  27.07.2016 
8. Приложение № 1 към протокол  14.09.2016 
9. Приложение № 1 към Протокол № 3  20.10.2016 г. 
10. Проект на Договор  27.07.2016 
11. Протокол № 1  14.09.2016 
12. Протокол № 2  14.09.2016 
13. Протокол № 3  20.10.2016 г. 
14. Протокол № 4  20.10.2016 г. 
15. Разяснения 04.08.2016  04.08.2016 
16. Решение 627  27.07.2016 
17. Решение № 861  20.10.2016 г. 
18. Съобщение отваряне ценови оферти  26.09.2016