Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/СОО/Д/3

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Гоце Делчев. Автомобилът следва да бъде доставен с извършена предпродажбена подготовка, зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, окомплектован според европейските изисквания и мл.139, ал.2 от закона за движение на пътищата.
Дата на публикуване в профила на купувача 06.03.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/СОО/Д/3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 20.03.2018; 17:00
Публично отваряне на офертите 21.03.2018; 10,30
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, 1 ет.Залата на Общински съвет

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 0 Обява  06.03.2018 
2. 1 Указания  06.03.2018 
3. 2 Техническа спецификация  06.03.2018 
4. 3 Оферта  06.03.2018 
5. 4 Декл.чл.54-55  06.03.2018 
6. 5 Декл.чл.102  06.03.2018 
7. 6 Проект на договор  06.03.2018 
8. 7 Съобщение за провеждане на публичен жребий  02.04.2018 
9. Prilojenie 1  11.04.2018 
10. Prilojenie 2  11.04.2018 
11. Protkol 1  11.04.2018 
12. Protokol 2  11.04.2018 
13. Договор  23.05.2018