Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СООП/У/6

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9062101
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г.”
Дата на публикуване в профила на купувача 08.03.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СООП/У/6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 16.03.2017, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 17.03.2017, 10:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor  19.05.2017 
2. Protokoli  21.04.2017 
3. Обява и образци  08.03.2017 
4. Приложение № 1 към протокол № 1  23.03.2017 
5. Протокол № 1  23.03.2017