Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОП/C/4

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0004
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание 00098-2016-0004 „Извършване на строително-монтажни работи на жилищни сгради в гр.Гоце Делчев, включени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по четири обособени позиции:
Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №29;
Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море № 11;
Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Булаир № 3;
Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б
Дата на публикуване в профила на купувача 12.04.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОП/C/4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.05.2016
Публично отваряне на офертите 13.05.2016; 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Заповед № 554 от 07.07.2016  08.07.2016 
2. Инвестиционни проекти за обектите  12.04.2016 
3. Образци  12.04.2016 
4. Обявление  12.04.2016 
5. Приложение 1 към ценовопредложение  12.04.2016 
6. Приложение към техническа спецификация  12.04.2016 
7. Проект на договор  12.04.2016 
8. Протокол № 1  20.05.2016 
9. Протокол № 2  20.05.2016 
10. Протокол № 3  08.07.2016 
11. Протокол № 4  08.07.2016 
12. Разяснения 09.05.2016  09.05.2016 
13. Решение  12.04.2016 
14. Съобщение 30.06.2016  30.06.2016 
15. Техническа спецификация  12.04.2016 
16. Указания  12.04.2016