Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 00098

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9053402
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание "Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо детство“ - с.Корница, община Гоце Делчев”
Дата на публикуване в профила на купувача 01.06.2016
Идентификационен номер на възложителя 00098
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 17.06.2016 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 20.06.2016 г., 11.00 ч.
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация, ул.Царица Йоанна № 2, зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor  06.07.2016 
2. Inv.proekti  01.06.2016 
3. Prilojenie kam protokol N2  04.07.2016 
4. Protokol 1  04.07.2016 
5. Protokol N2  04.07.2016 
6. КСС  01.06.2016 
7. Обр.1 - Административни сведения  01.06.2016 
8. Обр.10 - Ценово предложение  01.06.2016 
9. Обр.11 - Декларация за приемане на договора  01.06.2016 
10. Обр.12 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОПЗ  01.06.2016 
11. Обр.13 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОПЗ  01.06.2016 
12. Обр.14 - Декларация подизпълнител  01.06.2016 
13. Обр.15 - Декларация от подизпълнители  01.06.2016 
14. Обр.2 - Декларация посещение  01.06.2016 
15. Обр.3 - Декларация спазване изисквания  01.06.2016 
16. Обр.4 - Списък служители експерти  01.06.2016 
17. Обр.5 - Списък квалификация работници  01.06.2016 
18. Обр.6 - Декларация материали  01.06.2016 
19. Обр.7 - Декларация гаранционни срокове  01.06.2016 
20. Обр.8 - График оферта изпълнение  01.06.2016 
21. Обр.9 - Техническо предложение  01.06.2016 
22. Обява  01.06.2016 
23. Проект на договор  01.06.2016 
24. Техническа спесификация  01.06.2016