Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОП/У/8

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0007
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 28.07.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОП/У/8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 31/08/2016, 17:00

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovori  10.02.2017 
2. Doklad i prilojeniia  05.12.2016 
3. Protokol 1  26.10.2016 
4. Reshenie izbr.ipalnitel  05.12.2016 
5. Saobshtenie ceni  11.11.2016 
6. Technicheska dokumentaciia OP1-10  22.08.2016 
7. Technicheska dokumentaciia OP11-21  22.08.2016 
8. Документация  28.07.2016 
9. Образец 1 - Опис  28.07.2016 
10. Образец 2 - ЕСПД  28.07.2016 
11. Обявление  28.07.2016 
12. Подизпълнители - образец  28.07.2016 
13. Проект на договор  28.07.2016 
14. Разяснения 05.08.2016  05.08.2016 
15. Разяснения 23.08.2016  23.08.2016 
16. Решение  28.07.2016 
17. Техническа спесификация  28.07.2016 
18. Техническо предложение  28.07.2016 
19. Ценово предложение  28.07.2016