Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ПС/С/10

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0009
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен колектор село Мусомища, община Гоце Делчев“.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.08.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ПС/С/10
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.09.2016, 17.00 ч., ет.ІІ, стая 201
Публично отваряне на офертите 13.09.2016 г.,11.30 часа
Мястото на отваряне зала №1 на партерния етаж в сградата на Общинска администрация в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2.

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Protokol 2  30.09.2016 
2. Raziasnenia 1  22.08.2016 
3. Договор № 110 и приложения  02.12.2016 
4. Доклад на комисията  18.10.2016 г. 
5. Документация  12.08.2016 
6. Инвестиционни проекти  12.08.2016 
7. КСС  12.08.2016 
8. Образци  12.08.2016 
9. Обявление  12.08.2016 
10. Приложение № 1 към Протокол № 3  18.10.2016 г. 
11. Проект на договор  12.08.2016 
12. Протокол № 3  18.10.2016 г. 
13. Протокол № 4  18.10.2016 г. 
14. Разяснения 25.08.2016 г.  25.08.2016 г. 
15. Решение 695  12.08.2016 
16. Решение за определяне на изпълнител  18.10.2016 г. 
17. СЪОБЩЕНИЕ 07.10.2016  07.10.2016