Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/СОО/С/6

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание ВАЖНО!!!!! ПРЕКРАТЯВАНЕ НА обществена поръчка: „Извършване на ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения за медицински центрове в Община Гоце Делчев по обособени позиции“ Обособена позиция 1: Ремонта на помещение в Консултативно-диагностичен блок на МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев; Обособена позиция 2: Ремонт на помещение в сградата на „Здравна служба“ с. Брезница; Обособена позиция 3: Ремонт на помещение в сградата на „Медицински център“ с. Лъжница.
„Извършване на ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения за медицински центрове в Община Гоце Делчев по обособени позиции“.
Дата на публикуване в профила на купувача 28.05.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/СОО/С/6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 13.06.2018
Публично отваряне на офертите 18.06.2018, 11:00 часа
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 0.Обява  28.05.2018 
2. 1.Техническа спецификация  28.05.2018 
3. Образец №1-Опис  28.05.2018 
4. Образец №2  28.05.2018 
5. Образец №3  28.05.2018 
6. Образец №4  28.05.2018 
7. Образец №5  28.05.2018 
8. Образец №5-A  28.05.2018 
9. Образец №6  28.05.2018 
10. Образец №7  28.05.2018 
11. Образец №7-А  28.05.2018 
12. Образец №8  28.05.2018 
13. Съобщение за прекратяване  29.05.2018 
14. Техн.документи  28.05.2018