Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ПС/С/2

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0003
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 08.03.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ПС/С/2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 19.04.2017; 17:00
Публично отваряне на офертите 20.04.2017; 10:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Documentacia  08.03.2017 
2. Doklad  01.08.2017 
3. Dokumentacia-korigirana  15.03.2017 
4. Obrazci-korekc.  15.03.2017 
5. Otgovor 2  22.03.2017 
6. Otgovor 4  31.03.2017 
7. Otgovori 3  29.03.2017 
8. Protokol_1  22.05.2017 
9. Protokol_2  01.08.2017 
10. Protokol_3  01.08.2017 
11. Raziasnenia 5  07.04.2017 
12. Reshenie_Izpalnitel  01.08.2017 
13. Reshenie_promiana  15.03.2017 
14. Saobshtenie_ceni  06.07.2017 
15. Документация за участие  08.03.2017 
16. Инвестиционни проекти  08.03.2017 
17. Образци на документи  08.03.2017 
18. Обявление  08.03.2017 
19. Отговор 1  20.03.2017 
20. Приложение към Ценово предложение  08.03.2017 
21. Проект на договор  08.03.2017 
22. Решение  08.03.2017 
23. Техническа спесификация  08.03.2017