Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ПС/С/12

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0007
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация на улици и улични настилки на територията на Община Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 10.11.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ПС/С/12
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 11.12.2017; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 12.12.2017
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01_Reshenie  10.11.2017 
2. 02_Obiavlenie  10.11.2017 
3. 03_Documentaciia  10.11.2017 
4. 04_Образец_1_Опис  10.11.2017 
5. 05_Образец_ 2 - ЕЕДОП  10.11.2017 
6. 06_Образец_3_Техническо  10.11.2017 
7. 07_Образец_4_Ценово  10.11.2017 
8. 08_Проект рамково споразумение  10.11.2017 
9. 09_Проект на договор  10.11.2017 
10. 10_Протокол_1  18.12.2017 
11. 10_Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП  19.02.2018 
12. 11 Протокол 2  07.03.2018 
13. 12 Протокол 3  07.03.2018 
14. 13 Доклад  07.03.2018 
15. 14 Решение изпълнител  07.03.2018 
16. 15 Протокол 1 от 30.05.2019  13.06.2019 
17. 16.Протокол от 28.08.2019 г.  09.09.2019