Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ПС/С/10

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0005
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Изпълнение на строеж- Изграждане на детска градина в село Буково, Община Гоце Делчев. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строеж за изграждане на сграда - Детска градина в село Буково, Община Гоце Делчев. Строителството се изпълнява в УПИ II-177 кв.14, с. Буково, община Гоце Делчев по всички части инвестиционния проект
Линк към инвестиционните проекти: http://dox.bg/files/dw?a=d85ff31633
Дата на публикуване в профила на купувача 30.10.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ПС/С/10
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 28.11.2017г., 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 29.11.2017г., 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала 1 Партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01-Решение  30.10.2017 
2. 02-Обявление  30.10.2017 
3. 03-Документация  30.10.2017 
4. 04-Образец1–Опис  30.10.2017 
5. 05_Образец_ 2 - ЕЕДОП  30.10.2017 
6. 06_Образец_4_Ценово  30.10.2017 
7. 07_Образец_3_Техническо  30.10.2017 
8. 08_Проект на договор  30.10.2017 
9. 09 КСС Приложение 1 към Ценово  30.10.2017 
10. 10 Protokol 1  05.12.2017 
11. 11 Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП  18.12.2017 
12. 12 Protokol 2  04.01.2018 
13. 13 Protokol-03  04.01.2018 
14. 14 Doklad  04.01.2018 
15. 15 Reshenie_Izpulnitel  04.01.2018