Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/У/15

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0014
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Изработване на проект за Общ устройствен план:
Изработване на проект на Общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев, обхващащ всички населени места в общината и землищата им (гр. Гоце Делчев, села Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница, Мусомища и Попови ливади), включително екологична оценка и оценка за съответствие.
Дата на публикуване в профила на купувача 01.12.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/У/15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 05.01.2016
Публично отваряне на офертите 06.01.2016, 14.00 часа
Мястото на отваряне сградата на Общинска администрация, партерен етаж, зала 1

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор № 63  27.05.2016 
2. Заповед 249  14.04.2016 
3. Методика  01.12.2015 
4. Образци  01.12.2015 
5. Обявление  01.12.2015 
6. Приложение 1 към Протокол № 1  04.02.2016 
7. Протокол № 1  04.02.2016 
8. Протокол № 2  04.02.2016 
9. Протокол № 3  14.04.2016 
10. Протокол № 4  14.04.2016 
11. Протокол № 5  14.04.2016 
12. Разяснения по документация за участие в открита процедура  04.12.2015 
13. Решение 288 ОбС  01.12.2015 
14. Решение 970  01.12.2015 
15. Становища и допълн.информация към задание за ОУП  03.12.2015 
16. Схеми  01.12.2015 
17. Съобщение за отваряне на ценови оферти  23.02.2016 
18. Техническо задание  01.12.2015 
19. Указания участници  01.12.2015 
20. Ценово предложение  27.05.2016