Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/ПС/С/2

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2018-0001
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Изпълнение на СМР за обновяване на образователна инфраструктура в гр.Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 06.02.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/ПС/С/2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 25.06.2018; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 26.06.2018; 11:00
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, 1 ет.Залата на Общински съвет

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01 Решение.pdf  06.02.2018 
2. 02 Обявление.pdf  06.02.2018 
3. 03 Документация.docx  06.02.2018 
4. 03.1 Техническа спецификация.docx  06.02.2018 
5. 04 Образци.docx  06.02.2018 
6. 05 Образец ЕЕДОП.doc  06.02.2018 
7. 06 Образец-ценово.docx  06.02.2018 
8. 07 Образец-техническо.docx  06.02.2018 
9. 08 Проект на договор.docx  06.02.2018 
10. 09 KSS OP_1 IIOU.xls  06.02.2018 
11. 10 KSS OP_2 CDG Radost.xls  06.02.2018 
12. 11 KSS OP_3 ODZ Kalinka.xls  06.02.2018 
13. 12.1 Инвестиционни проекти - част 1  06.02.2018 
14. 12.2 Инвестиционни проекти - част 2  06.02.2018 
15. 12.3 Инвестиционни проекти - част 3  06.02.2018 
16. 12.4 Инвестиционни проекти - част 4  06.02.2018 
17. 12.5 Инвестиционни проекти - част 5  06.02.2018 
18. 13 Съобщение по чл.203, ал.3 от ЗОП  06.03.2018 
19. 14 Решение по чл.100, ал.11 във връзка с чл.177 от ЗОП  12.06.2018 
20. 15 Разяснение относно еЕЕДОП  12.06.2018 
21. 16 Разяснения  14.06.2018 
22. 17 Разяснение  18.06.2018 
23. 18.1_Протокол ЯФГ  31.07.2018 
24. 18_Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП  30.07.2018 
25. 19_Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП  15.10.2018 
26. 20_Протокол 3  05.11.2018 
27. 21_Протокол 4  05.11.2018 
28. 22_Решение-изпълнител  05.11.2018 
29. 23_Договор ОП3  14.12.2018 
30. 24_Договор ОП1  14.12.2018